ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ Zoning อำเภอลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคูขวาง
 แผนที่ Zoning ตำบลคูบางหลวง
แผนที่ Zoning ตำบลระแหง
แผนที่ Zoning ตำบลลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคลองพระอุดม
แผนที่ Zoning ตำบลบ่อเงิน
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อำเภอลาดหลุมแก้ว
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว

รายการโทรศัพท์

 

 ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
   

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง นายอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมด้วย นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
และเทศบาลคลองพระอุดม ร่วมจัดงาน
การมอบเงินตามมาตรการบริหารการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
จุดนำร่อง อำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลคลองพระุอุดม
ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคลองพระอุดม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
และ นางมีระยา ระรวยรส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิตามมาตรการผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยฯ
ระดับตำบลลาดหลุมแก้ว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว เวลา 13.00 น

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
และ น.ส.โสภิดา พ่อค้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิตามมาตรการผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยฯ
ระดับตำบลบ่อเงิน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว เวลา 10.00 น

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
โดย นายธนากร ก้องเกียรติธารา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับตำบลระแหง
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว เวลา 10.00 น.
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง นายอำเภอลาดหลุมแก้ว
และ นางศัน
สนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิตามมาตรการผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยฯ
ระดับอำเภอลาดหลุมแก้ว
ณ ห้องประชุมอำเภอลาดหลุมแก้ว (ชั้น2) จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายนายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง นายอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมด้วย นางศัน
สนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ระดับตำบลคลองพระอุดม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง นายอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว และทีมงานคณะทำงานรับเรื่องร้องทุกข์
จัดกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่พบปะประชาชน
ณ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ อ.ลาดหลุมแก้ว

กรมชลประธาน ประกาศ งดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
และข้าวนาปรัง ในพื้นที่ลุุ่่มน้ำเจ้าพระยา

เกาะติดสถานการณ์ข่าว
 
msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
 
นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
 

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี 12140
โทร.โทรสาร/0-2599-1239 และ 02-599-2633
ปรับปรุงล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2557