..ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม...
ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
อำเภอลาดหลุมแก้ว
สถานที่สำคัญ
ผนที่กลุ่ม/สถาบันการเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
Check List
รายงานการประชุม DM
อาสาสมัครเกษตร
บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ลดความเสี่ยงเกษตรกรฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตร
พัฒนาองค์กรเกษตรกรแบะวิสาหกิจฯ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก ปี 2557/58
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
การทำน้ำหมักชีวภาพ
การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม


รายการโทรทัศน์
 
การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่
และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลระแหง ตำบลบ่อเงิน ร่วมประชุมชี้แจง
โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย นายจรัล ซื่อสัตย์
นางมีระยา ระรวยรส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลหน้าไม้ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย นางมีระยา ระรวยรส
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลลาดหลุมแก้ว
และตำบลคูขวาง ร่วมประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่13-14 พฤษภาคม 2558
นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเกษตรกร
อำเภอลาดหลุมแก้ว เข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นฤดูการผลิต
เนื่องในวันเกษตรกร ณ อิมแพค เมืองทองธานี

วันที่ 28 เมษายน 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด
ปทุมธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ร่วมดำเนินการจัดกระบวนการ
เรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
(พืชผักสมุนไพร) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว
วันที่ 22 เมษายน 2558
นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนมอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมจัดอบรมการลดต้นทุนการผลิต
พืชผลในการเกษตร ณ หมู่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว
 
การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย น้ำหมักชีวภาพไล่แมลง
น้ำส้มควันไม้ การลดต้นทุนการผลิต น้ำพริกแกงต่าง ๆ

 

 

 

msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
 
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำน้ำเห็ด3อย่าง
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร.โทรสาร/0-2597 ปรับปรุง วันที่ 26 พฤษภาคม 2558