..ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม...
ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
อำเภอลาดหลุมแก้ว
สถานที่สำคัญ
ผนที่กลุ่ม/สถาบันการเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
Check List
รายงานการประชุม DM
อาสาสมัครเกษตร
บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ลดความเสี่ยงเกษตรกรฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตร
พัฒนาองค์กรเกษตรกรแบะวิสาหกิจฯ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก ปี 2557/58
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
การทำน้ำหมักชีวภาพ
การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม


รายการโทรทัศน์
 
การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
************************
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558
นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมเปิดงาน โครงการวันถ่ายทอดความรู้
(Ficld Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว ,สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ,เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
และหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ 6 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
นางสาวราตรี อยู่ยืน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ร่วมประชุมขอคำแนะนำในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ณ ศูนย์เรียนรู็หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านคลองขวางบ (ฟาร์มเห็ด
(หมู่ 6 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558
นายจรัล ซื่อสัตย์ เกษตรตำบลคูขวาง พร้อมด้วย นางมีระยา ระรวยรส
เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ชี้แจงการปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรและรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2558/59
ณ เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมจัด
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า
ณ มัสยิด หมู่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2558
นางสาวราตรี อยู่ยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมประธานและรองประธาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี ตำบลระแหง
เข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่ความเป็น Smart Grop
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้
การลดต้นทุนการผลิต การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย น้ำหมักชีวภาพไล่แมลง
น้ำพริกแกงต่าง ๆ    

 

 

 

msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558

นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
 
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำน้ำเห็ด3อย่าง
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร.โทรสาร/0-2597 ปรับปรุง วันที่ 5 สิงหาคม 2558