..ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม...
ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
อำเภอลาดหลุมแก้ว
สถานที่สำคัญ
ผนที่กลุ่ม/สถาบันการเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
Check List
รายงานการประชุม DM
อาสาสมัครเกษตร
บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ลดความเสี่ยงเกษตรกรฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตร
พัฒนาองค์กรเกษตรกรแบะวิสาหกิจฯ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก ปี 2557/58
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
การทำน้ำหมักชีวภาพ
การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม


รายการโทรทัศน์
 
การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ดำเนินกิจกรรมจัดระบบผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
เรื่องการศึกษาระบบนิเวศและการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการลิตสินค้าเกษตร ้ ม. 6 ต.คลองพระอุดม
อ.ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี

วันที่ 24 มีนาคม 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว รับการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่น ประจำปี 2558 โดยส่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตับผักชี
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18-19 มีนาคม 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบพื้นที่หารปลูกเผือก
ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลดการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง
ณ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว

วันที่ 5 มีนาคม 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2558
ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

วันที่ 3 มีนาคม 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร
สู่มาตรฐาน ASEAN GAP โครงการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทย
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ดำเนินกิจกรรมจัดระบบผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
เรื่องการผลิตเชื้อบิวเวอร์เรียทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการลิตสินค้าเกษตร ้ ม. 6 ต.คลองพระอุดม
อ.ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี
 
การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย น้ำหมักชีวภาพไล่แมลง
น้ำส้มควันไม้ การลดต้นทุนการผลิต

 

 

 

msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558

นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
 
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำน้ำเห็ด3อย่าง
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร.โทรสาร/0-2597 ปรับปรุง วันที่ 26 มีนาคม 2558