..ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม...
ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
อำเภอลาดหลุมแก้ว
สถานที่สำคัญ
ผนที่กลุ่ม/สถาบันการเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
Check List
รายงานการประชุม DM
อาสาสมัครเกษตร
บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ลดความเสี่ยงเกษตรกรฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตร
พัฒนาองค์กรเกษตรกรแบะวิสาหกิจฯ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก ปี 2557/58
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ำพริกแกงต่าง
น้ำส้มควันไม้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
การทำน้ำหมักชีวภาพ
การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม


รายการโทรทัศน์
 

 

การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ร่วมจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 
โดยมีนายสุวรรณ ปานปูน และนายบุญเสริม รู้บุญ เป็นวิทยากรหลัก
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักของศูนย์เรียนรู้ฯ
ณ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


วัวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
นางสาวราตรี อยู่ยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 เรื่องการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์อาหารพืช
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียกำจัดแมลง ณ อาคารร่วมใจพัฒนา ตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วัวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมด้วย นางมีระยา ระรวยรส เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรกร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ ตำบลคลองพระอุดม
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
วัวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
นางมีระยา ระรวยรส เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 เรื่องการฝึกปฏิบัติวิชาการทำพิมเสนสมุนไพร และ
การทำลูกประคบสมุนไพร ณ อาคารร่วมใจพัฒนา ตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

1 ธันวาคม 2558
เกษตรกรที่ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ใช้วิธีการทำนาด้วยเกษตรอินทรีย์
จนกระทั่งมาปีนี้ ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาชาวนาจากจังหวัดปทุมธานี
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยระยะสั้น ทดแทนการทำนาปรัง เนื่องจากปัยหาภัยแล้ง
โดยรายการจับประเด็นข่าวร้อน ช่อง 5
KOAE58 จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำพริกแกงต่าง ๆ น้ำส้มควันไม้
การลดต้นทุนการผลิต การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย น้ำหมักชีวภาพไล่แมลง
     

 

 

 

msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
 
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำน้ำเห็ด3อย่าง
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว
 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแปลงเดิม
 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแปลงใหม

 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
....ณ ศูนย์บริการประชาชน

 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
....ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร.โทรสาร/0-2597 ปรับปรุง วันที่ 24 พฤษภาคม
2559