..ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม...
ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
อำเภอลาดหลุมแก้ว
สถานที่สำคัญ
ผนที่กลุ่ม/สถาบันการเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
Check List
รายงานการประชุม DM
อาสาสมัครเกษตร
บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจฯ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ลดความเสี่ยงเกษตรกรฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมเกษตร
พัฒนาองค์กรเกษตรกรแบะวิสาหกิจฯ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก ปี 2557/58
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ำพริกแกงต่าง
น้ำส้มควันไม้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
การทำน้ำหมักชีวภาพ
การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม


รายการโทรทัศน์
 

 

การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
การให้สัมภาษณ์ ของนายจรัล ซื่อสัตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมผู้นำและเกษตรกรตำบลหน้าไม้ หัวข้อเรื่องการปลุกพืชใช้น้ำน้อย
ระยะสั้นทดแทนการทำนาปรัง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง
โดยรายการจับประเด็นข่าวร้อน ช่อง 5 เพื่อชม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
น.ส.ราตรี อยู่ยืน และ น.ส.โสภิดา พ่อค้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

พร้อ ร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเการเกษตร (ศบกต.)
ประจำตำบลบ่อเงิน และตำบลระแหง
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงินและองค์การบริหารส่วน
ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
น.ส.ราตรี อยู่ยืน และ น.ส.โสภิดา พ่อค้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

พร้อพร้อมด้วยผู้นำชุมชนตำบลลาดหลุมแก้ว ร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเการเกษตร (ศบกต.)
ประจำตำบลลาดหลุมแก้ว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
น.ส.ราตรี อยู่ยืน และ น.ส.โสภิดา พ่อค้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท นำทีมงานลงพื้นที่
ถ่ายทำวิดีทัศน์ เรื่องกลุ่มยุวเกษตรกร

ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
นายจรัล ซื่อสัตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รักษาการแทนเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อม
เจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการประชุมสำนักงาน (DM)
ครั้งที่ 2/2559
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอล่าดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
น.ส.ราตรี อยู่ยืน และ น.ส.โสภิดา พ่อค้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
นำยุวเกษตรกรและอาจารย์ที่ปรึกษายุวเกาตรกร โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล วันยุวเกษตรกรโลก ( Global 4H Day)
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 30 ตุลาคม 2558
น.ส.ราตรี อยู่ยืน และ น.ส.โสภิดา พ่อค้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ชี้แจง พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน 2558 และชี้แจงขั้นตอนการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนให้กับเกษตรกรตำบลหน้าไม้ ณ องค์กรบรหารส่วนตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้ว จงหวัดปทุมธานี

KOAE58 จังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำพริกแกงต่าง ๆ น้ำส้มควันไม้
การลดต้นทุนการผลิต การทำเชื้อบิวเวอร์เรีย น้ำหมักชีวภาพไล่แมลง
     

 

 

 

msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

นายจรัล ซื่อสัตย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
 
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำน้ำเห็ด3อย่าง
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว
 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแปลงเดิม
 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแปลงใหม

 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
....ณ ศูนย์บริการประชาชน

 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
....ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร.โทรสาร/0-2597 ปรับปรุง วันที่ 20
พฤศจิกายน 2558