ต ตำบล ต
สถิติข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนที่ Zoning อำเภอลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคูขวาง
 แผนที่ Zoning ตำบลคูบางหลวง
แผนที่ Zoning ตำบลระแหง
แผนที่ Zoning ตำบลลาดหลุมแก้ว
แผนที่ Zoning ตำบลคลองพระอุดม
แผนที่ Zoning ตำบลบ่อเงิน
แผนที่จังหวัดปทุมธานี
 
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก ปี 2557/58
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อำเภอลาดหลุมแก้ว
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตโอ่งผ้าไหมประดิษฐ์
 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานศิลป์
หัตกรรมกลุ่มสตรีบ้านบ่อทอง

< น้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง>


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

สูตรปุ๋ย ฮอร์โมน สารไล่แมลง
วิทยาการเกษตรต่าง ๆ
ข้าววัชพืช ภัยคุกคาม
ทำนาแบบไม่เผาตอซัง
ปลูกผักตามฤดูกาล
เกษตรยั่งยืนสู่ชุมชน
การทำการเกษตรที่ดี GAP
 การใช้เชื้อราเขียว

รายการโทรศัพท์

 

 ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
การแสดงจุดที่ตั้งแปลงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย(พืชผัก)
ปี 2556 และที่ตั้งแปลงเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงผักเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
จุดพิกัดแผนที่ดาวเทียม GPS
ที่ตั้งแปลงนาเกษตรกร อ.ลาดหลุมแก้ว
  » ต.คลองพระอุดม
  » ต.หน้าไม้
  » ต.ระแหง
  » ต.คูขวาง
  » ต.บ่อเงิน
  » ต.คูบางหลวง
  » ต.ลาดหลุมแก้ว
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาผลผลิต
เกษตรให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมปลูกพืชอายุสั้นและพืชใช้น้ำน้อย
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสู่ความเป็น Smart Farmer
ต้นแบบ (อกม.) โครงการอาสาสมัครเกษตร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว เกษตรกรเข้าร่วมฯ 15 ราย
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ สำนักงานเกษตร
อำเภอลาดหลุมแก้ว จัดอบรมเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับเกษตร อำเภอลาดหลุมแก้ว
ให้ความรู้โดยสำนักเครื่องจักรกล เขต 1 ชัยนาท ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมด้วย นายธนากร ก้องเกียรติธารา และ นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์น้อย เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 2 ธัวาคม 2557 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมตรวจสอลข้อมูลและเอกสารเพื่อการตรวจสอบ
และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงนา ตำบลคลองพระอุดม ตำบลคูขวาง ตำบลบ่อเงิน ตำบลระแหง


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง นายอำเภอลาดหลุมแก้ว
พร้อมด้วย นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
และเทศบาลคลองพระอุดม ร่วมจัดงาน
การมอบเงินตามมาตรการบริหารการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
จุดนำร่อง อำเภอลาดหลุมแก้ว ตำบลคลองพระุอุดม
ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลคลองพระอุดม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นางศันสนา อยู่เกษ เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
และ นางมีระยา ระรวยรส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิตามมาตรการผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยฯ
ระดับตำบลลาดหลุมแก้ว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว เวลา 13.00 น

เกาะติดสถานการณ์ข่าว
 
msn spaces tracking

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557
 
นางศันสนา อยู่เกษ
เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
 

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลเพื่อการเกษตร
ดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร
สมุนไพรที่ลำไส้ต้องการ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สาระน่ารู้ทางการเกษตร
การขยายพันธุื์พืช
ขมิ้นชันผูกพันวิธีไทย
การทำไข่เค็มพอก
ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน
ศูนย์ข้อมูลผลไม้
GAP คืออะไร ?
เกษตรกรได้ประโยชน์อย่างไร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ GAP
เมื่อต้องการขอใบรับรอง GAP
มะเขือเทศสีม่วงต้านมะเร็ง
สรรคุณใบย่านาง
เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
โทษการกินน้ำตาลมากเกินไป
เทคนิคการแช่แข็งอาหาร
ผลไม้ล้างพิษ
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี 12140
โทร.โทรสาร/0-2599-1239 และ 02-599-2633
ปรับปรุงล่าสุด 19 ธันวาคม 2557